Agentschap Inburgering en Integratie

7 video’s, 1 doel: principes en uitgangspunten van de Vlaamse samenleving in beeld

Het Agentschap Inburgering en Integratie (AGII) wilde haar fundamentele waarden op een toegankelijke manier overbrengen aan nieuwkomers. Hiervoor koos het om samen te werken met Epyc aan een serie van 7 informatieve en inspirerende video's.

Ons team werkte nauw samen met AGII om scripts te ontwikkelen, video's op te nemen en animaties te ontwikkelen. Dit resulteerde in visueel aantrekkelijke en educatieve content. De video's helpen nieuwkomers de basisprincipes van de Vlaamse samenleving te begrijpen en te omarmen, en worden ingezet tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en integratiecursussen.

Lees hieronder meer over dit project.

Wat is het Agentschap voor Integratie en Inburgering?

Het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AGII) is een Vlaamse overheidsorganisatie die zich richt op het bevorderen van de integratie van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond in de Vlaamse samenleving. AGII pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie aan de hand van een breed scala aan diensten, waaronder taalondersteuning, informatie en advies en ondersteuning bij het vinden van werk en onderwijs.

Hun missie is om diversiteit te omarmen en ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan participeren in de samenleving. Ze werken aan een gedeelde toekomst waarin mensen, ongeacht hun herkomst of achtergrond gelijke kansen krijgen. AGII organiseert een inburgeringstraject waar de cursus Maatschappelijke Oriëntatie een belangrijk onderdeel van is. Hier leren cursisten over leven, wonen en werken in België.

De uitdaging

Om de cursus Maatschappelijke Oriëntatie verder vorm te geven wenst AGII de 7 principes en uitgangspunten, die cruciaal zijn voor een beter begrip van de samenleving, onder de aandacht te brengen van de cursisten. De video’s dienen als lesmateriaal voor de cursus en worden verwerkt in online leermodules.

De uitdaging ligt hierbij in het effectief communiceren van abstracte concepten op een manier die voor iedereen begrijpelijk, relevant en niet stigmatiserend is. Nieuwkomers hebben diverse culturele, linguïstische en educatieve achtergronden, wat betekent dat de inhoud niet alleen helder en toegankelijk moet zijn, maar ook aansprekend en herkenbaar.

De 7 fundamentele waarden zijn:

Neutraliteit van de Overheid

De overheid blijft neutraal en onpartijdig in haar behandeling van alle burgers.

Respect voor Seksuele Diversiteit

Acceptatie en respect voor mensen ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Scheiding der Machten

De verdeling van de macht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht om misbruik van macht te voorkomen.

Gelijkheid tussen Man en Vrouw

Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten en kansen in alle aspecten van het leven.

Vrijheid van Meningsuiting

Het recht om vrijelijk je gedachten en ideeën te uiten, binnen de grenzen van de wet.

Non-Discriminatie

Iedereen wordt gelijk behandeld, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, of andere kenmerken.

Scheiding tussen Kerk en Staat

De overheid en religieuze instellingen opereren onafhankelijk van elkaar om religieuze vrijheid te garanderen.

Onze oplossing

Na een gedetailleerde briefing van AGII om de specifieke doelen en verwachtingen van dit project helder te stellen werd gekozen om 7 video’s te ontwikkelen die nadien in een interactieve e-learning ingebouwd worden. Rekening houdende met de doelgroep en de bovenstaand vermelde uitdagingen.

Als eerste werkte onze instructional designers een concept uit. Hierbij werden didactische principes toegepast die de leeroplossing impactvol moeten maken. Informatieve en inspirerende scripts en storyboards werden in nauwe samenwerking met het team van AGII ontwikkeld. 1 doel stond voorop: de 7 fundamentele waarden presenteren op een wijze die empathie en respect uitstraalt, zonder belerend over te komen. Door het vinden van de juiste balans tussen informatie en inspiratie, en het gebruik van visuele elementen in een mix van video en animatie werd deze boodschap extra kracht bijgezet.

We hebben medewerkers, interne experten en leerkrachten van AGII nauw betrokken bij, maar ook laten meewerken aan de video’s. Op deze manier tonen we hun betrokkenheid en zorgen we ervoor dat we iets opleveren dat breed gedragen wordt door het AGII-team. Door 'de man in de straat' te betrekken bij de interviews, bieden we bovendien een diverse en positieve representatie van het doelpubliek.

In co-creatie met AGII werden volgende acties uitgevoerd:

'' "Ik kan de samenwerking met Epyc op dit project zeker een succes noemen. De video's zijn niet alleen professioneel en aantrekkelijk, maar weten ook de essentie van onze fundamentele waarden perfect over te brengen. We hebben al veel positieve reacties ontvangen van onze cliënten en medewerkers." ''
ESTER DE HAUWERE - DIENSTHOOFD MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE

Wat weet jij over de Scheiding der Machten? Hieronder een stukje van de video.

Het Resultaat

De 7 afgewerkte video's werden positief ontvangen door zowel het AGII als de doelgroep. In de komende tijd zal het project breder uitgerold worden en gebruikt worden door AGII tijdens de lessen Maatschappelijke Oriëntatie, zowel klassikaal als online. Door de combinatie van een heldere uitleg en duidelijke videobeelden en animaties, zijn de video's in staat om de belangrijke waarden op een toegankelijke manier over te brengen.

Dit project toont aan hoe belangrijk en effectief het gebruik van visuele media kan zijn bij het communiceren van belangrijke sociale waarden. Door nauw samen te werken met het Agentschap Integratie en Inburgering, hebben we video's gecreëerd die niet alleen informatief zijn, maar ook inspireren en verbinden.

We zijn trots op het resultaat en kijken uit naar toekomstige samenwerkingen om nog meer waardevolle content te produceren.

Wil jij jouw leerinhoud toegankelijk maken voor een brede doelgroep?

Let's talk! We vertellen je graag meer.

Uw vraag werd doorgestuurd naar het Epyc team.
We nemen zo snel mogelijk contact op!
Oops! Daar ging iets de mist in! Same player shoots again!